Ende
Gelände
2021


Chrońmy klimat. Zatrzymajmy węgiel.

Ende Gelände 2020

Polskojęzyczna wersja naszej strony internetowej jest niestety niekompletna.
Więcej informacji oraz aktualnych faktów możesz znaleźć na angielskiej lub niemieckiej wersji.
Opcję językową możesz zmienić w prawym górnym rogu.

Nieposłuszeństwo przeciwko kapitalizmowi i dla sprawiedliwości klimatycznej na całym świecie!

Topniejące lodowce, rosnące poziomy morza, wymieranie gatunków, coraz silniejsze i częstsze skrajności pogodowe – to tylko kilka z wielu skutków zmian klimatycznych. Szczególnie surowo dotykają one tych, którzy najmniej się do nich przyczynili – już teraz osoby z Globalnego Południa tracą swoje domy z powodu kryzysu klimatycznego. Kryzys klimatyczny zaostrza istniejące już niesprawiedliwości społeczne na całym świecie. Przy takich perspektywach na przyszłość, ograniczanie efektów zmian klimatycznych do minimum powinno być oczywiste. Jednak rzeczywistość wygląda inaczej w polityce: środki ustanowione dla ochrony klimatu nie są niczym więcej niż mydleniem oczu.

Odejście od węgla w 2038? To o wiele za późno!

Odejście od węgla jest najszybszym doraźnym środkiem dla ochrony klimatu. Pomimo to, polityka znowu nas zawodzi. Dlatego to my będziemy działać! Będziemy tak długo blokować infrastrukturę węglową, dopóki nie nastąpi natychmiastowe odejście od węgla!

Jesteśmy natychmiastowym odejściem od węgla!

To teraz mamy czas na działanie! Masowymi akcjami cywilnego nieposłuszeństwa stawiamy opór zniszczeniu i blokujemy infrastrukturę węglową. Odejście od węgla jest wciąż czymś, czym musimy się zająć same i sami: w drogę, ruszamy, Ende Gelände!

Wszystkie wioski zostają – na całym świecie!

Razem walczymy o sprawiedliwość klimatyczną! Nie pozwolimy, aby klimat dalej się podgrzewał, wyspy zapadały się w morzu, a kolejne wioski były równane z ziemią w poszukiwaniu brudnego węgla brunatnego. Wszystkie wioski zostają – w Nadrenii i na całym świecie!

Zmiana systemu, nie zmiana klimatyczna!

Bez odejścia od kapitalizmu bazującego na paliwach kopalnych nie jest możliwe ani zwalczanie kryzysu klimatycznego na poważnie, ani globalna sprawiedliwość społeczna. Głęboko sięgająca, społeczno-ekonomiczna zmiana jest konieczna dla zapewnienia wszystkim ludziom dobrego życia.

Składamy obietnicę: będziemy wracać, dopóki ostatnia koparka nie zostanie zatrzymana!